I suggest you ...

volgende/vorige direct op homepage

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
mtrimpe shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
under review  ·  Admingvenk (Admin, gvenkdaily) responded  · 

In eerste instantie was dit ook het geval. Wilde de homepage echter alleen voor de huidige versie houden. Misschien in een later stadium nog een keer naar kijken, voor nu blijft ’t zoals ’t is.

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
An error occurred while saving the comment
  • mtrimpe commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Oops, te snel op enter gedrukt ...
    Ik bedoel in ieder geval dat de volgende/vorige links wat mij betreft direct op de homepagina mogen komen i.p.v. eerst naar archief door te moeten klikken.

Feedback and Knowledge Base