I suggest you ...

De wekelijkse statistieken van Tweetburner publiceren

Het lijkt mij wel interessant om te zien welke berichten van de betreffende week het meest bekeken worden.

8 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
bgezelle shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base