I suggest you ...

Voeg comments form toe of zet de gvenkdaily in Friendfeed

Door een comments form onderaan de site kan iedereen reageren op het nieuws. Liever nog zou ik zelf @gvenkdaily in friendfeed zien om daar te discussiëren. Je houdt dan de site schoon en friendfeed werkt gewoon heel goed voor discussie.

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
tobiasverhoog shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base